Kvæg

Følg antibiotikaforbrug (ADD) i Nøgletalstjek i DMS

22. november 2022 add, DMS, kvæg, ledelse, sundhed
Fødevarestyrelsens beregnede ADD værdi overføres til DMS og vises som 4 nøgletal for den tværfaglige driftsenhed. Fødevarestyrelsen opgør hvert nøgletal som 9 og 12 måneders rullende gennemsnit. ADD Nøgletallene er tilføjet til standard opsætningerne "Produktionstal" og "Slagtekalvetjek" i nøgletalstjek.