Kvæg

Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post E2

41 views 21. december 2023

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om metalfangst på finsnittere

Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post E1

21 views 20. december 2023

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om markdriften på Allesgaarde

Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post D2

30 views 20. december 2023

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om klimavirkemidler, metanmålinger og brug af Bovaer

Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post D1

34 views 20. december 2023

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om Klimaregnskab, virkemidler og aftryk fra...

Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post C2

40 views 20. december 2023

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om Sundhedsstatus i besætningen, smittebeskyttelse og...

Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post C1

27 views 20. december 2023

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om Sandseparering af gylle - teknik og økonomien bag

Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post B2

28 views 20. december 2023

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om Arbejdsmiljø og sikkerhed omkring gyllehåndtering på...

Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post B1

33 views 20. december 2023

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om håndtering af korn og foder på kvægbedrifter, herunder...

Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post A2

29 views 20. december 2023

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 om Grovfoderkvalitetens betydning

Kvæg

Grovfoderekskursion 2023 Post A1

30 views 20. december 2023

Indlæg ved Grovfoderekskursionen 2023 med emnet "Sådan passer vi køer på Allesgaarde"

Kvæg

Kunstig intelligens i dansk mælkeproduktionen

81 views 7. december 2023

Vidste du, at din kvægbedrift er fyldt med kunstig intelligens? AI (artificial intelligence) har...

Kvæg

Klima & Ko. – Fra havet

114 views 8. november 2023

Hvordan kan tang og alger bidrage til at reducere metanudledningen fra køer – og hvad betyder...