Planter

Planter

Graduering og pletsprøjtning udført på samme tid

0 views 25. november 2020

Se videoen her af markdemonstration med anvendelse af hele to sprøjtelinjer og samtidig brug af...

Webinars

CropManager – kom godt i gang!

10 views 25. november 2020

Præcisionsjordbrug skal være let, overskueligt og brugervenligt. Det bliver det med CropManager!...

Webinars

Brug af satellitmålinger i efteråret til...

0 views 25. november 2020

Pilotprojektet om biomasse er i gang, og otte landmænd har i efteråret 2020 forsøgt at opfylde...

Planter

Lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling

124 views 23. november 2020

Lodsejere med jord i As Vig ved Juelsminde var mødt talstærkt op for at høre om multifunktionel...

Webinars

Landmandserfaringer med udtagning af lavbundsjord

64 views 18. november 2020

Udtagning af kulstofrige landbrugsjorde anses som et af de vigtigste virkemidler til at nå et...

Planter

FarmTime: Opret opgavetid

14 views 18. november 2020

Planter

FarmTime: Opret opgavetype

11 views 18. november 2020

Webinars

Positionsbestemt tildeling af kvælstof –...

73 views 18. november 2020

Positionsbestemt tildeling af kvælstof er nu teknisk muligt på mange bedrifter. Men hvordan gøres...

Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Foderkorn og...

63 views 12. november 2020

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan...

Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Proteingødskning til...

352 views 12. november 2020

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan...