Planter

Planter

CropManager: Gradueret svampesprøjtning

27 views 29. maj 2024

I denne video ser vi på, hvordan laver sprøjtefiler til svampebekæmpelse i CropManager.

Planter

CropManager: Filer til MyCase IH eller My New...

37 views 22. maj 2024

I denne video viser vi, hvordan du nemt og hurtigt danner forbindelse mellem Cropmanager og...

Planter

Optimal gylle-udnyttelse ved CA?

132 views 1. maj 2024

Hvordan udnytter vi gyllen optimalt ved Conservation Agriculture, hvor idealet er ingen eller...

Planter

Forsøg: Kan ny nedfældningsteknik mindske...

74 views 28. april 2024

Kan vi mindske risikoen for udledning af lattergas fra nedfældet gylle uden at...

Planter

Jagt på klima-optimering i hele gylle-værdikæden

409 views 17. april 2024

Hvordan optimerer vi udnyttelsen af husdyrgødning samtidig med, at vi mindsker emissionerne fra...

Planter

Kulstofrige lavbundsjorder 2024: Hvad ved vi...

83 views 15. april 2024

Debatten om de kulstofrige lavbundsjorder er intens. Her kan du se, at SEGES Innovation og vores...

Planter

Opdateret hjemmeside til beslutningsstøttemodeller

293 views 9. april 2024

Vi er i marken for at vurdere angrebet af glimmerbøsser. Evt. bekæmpelse er kun aktuel i...

Planter

Enggardens Kartofler styrer sine...

63 views 12. marts 2024

De cirka 1.000 hektar sandede jorde nord for Herning kræver vand. Masser af vand. For driftsleder...

Planter

Explainer: Hvilke opgørelsesmetoder er bedst,...

380 views 7. marts 2024

Der findes flere forskellige metoder til at beregne klimabelastningen fra landbruget og...

Planter

Sådan tidsregistrerer du i FarmTracking

78 views 5. marts 2024

At holde styr på tidsforbruget af forskellige opgaver i marken og stalden er en vigtig del af din...

Planter

Prøv varslingssystemet i CropManager

49 views 5. marts 2024

I CropManager kan du helt ned på enkeltmark-niveau se varslinger og behandlingsanbefalinger for...

Planter

Sådan omfordeler du fosforgødning i CropManager

56 views 5. marts 2024

I CropManager kan du lave omfordeling af fosforgødning til dine marker. Det kræver blot, at der...