Planter

Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Hvor meget kvælstof...

160 views 12. november 2020

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan...

Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Omfordeling af...

88 views 12. november 2020

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan...

Webinars

Den insektvenlige landmand

159 views 12. november 2020

Bier og andre insekter er ikke bare vigtige bestøvere – de er også med til at gøre vores natur...

Webinars

Hvordan opfyldes kravet om øget udnyttelse af...

186 views 11. november 2020

Kravene til udnyttelse af husdyrgødning hæves med 5 pct. enheder til foråret. Hør, hvordan...

Planter

Efterafgrøder: Kan satellitkontrol afløse...

88 views 10. november 2020

Se i denne video, hvordan SEGES, Landbrugsstyrelsen og udvalgte landmænd sammen undersøger, om...

Planter

Kan efterafgrødereglerne gøres smidigere?

151 views 10. november 2020

SEGES, Landbrugsstyrelsen og udvalgte danske landmænd undersøger, om satellitbaseret kontrol af...

Webinars

Styrk dyrkningssikkerheden ved sortsblandinger

193 views 4. november 2020

Webinaret vil præsentere dig for mulighederne for at købe og anvende sortsblandinger. Det vil...

Webinars

Sprøjteteknik og håndtering af kemi

246 views 4. november 2020

Webinaret præsenterer dig for nyere forsøg med sprøjteteknik og giver overblik over...

Webinars

Mark Online – for øvede

179 views 4. november 2020

Til dette gratis webinar bliver du endnu skarpere til Mark Online. Mark Online kan meget mere,...

Planter

Efterafgrøder: Sådan bliver eftervirkningerne

751 views 3. november 2020

Nanna Hellum, SEGES, fortæller om forsøg med efterafgrøder og hvorfor klimaet påvirker...

Planter

Udvaskning: Nu kan vi sammenligne resultaterne

822 views 3. november 2020

Se resultaterne fra udvaskningsforsøg her i efteråret 2020. Efteråret er over os, og dermed er...

Planter

Multifunktionel jordfordeling trin for trin

752 views 23. oktober 2020

Niels er træt af vandlidende marker. Han kontakter sin rådgivningsvirksomhed og sætter dermed...