Planter

Forsøg: Kan ny nedfældningsteknik mindske klimaaftrykket i vårbyg?

28. april 2024 dyrkning, klimaftryk, lattergas, vårbyg
Kan vi mindske risikoen for udledning af lattergas fra nedfældet gylle uden at ammoniakfordampningen øges?

Det undersøger vi i et treårigt projekt støttet af Planteafgiftsfonden. I landsforsøg i vårbyg belyses effekten af at placere gyllen i et bredere bånd, samt effekten af at pløje før eller efter nedfældning.