Svin

Svin

Bæredygtigt foder til grise

186 views 29. marts 2021

Danske griseproducenter arbejder konstant på at sænke CO2-udledningen fra deres stalde. Et nyt...

Svin

Webinar - Det kloge tilsyn - Highlights

105 views 10. marts 2021

Den 2. marts blev webinaret 'Det kloge tilsyn i drægtighedsstalden' afholdt. Dette er en kortere...

Svin

PattegriseLIV - Farrowing pens for loose-housed...

88 views 12. februar 2021

After building farrowing pens for loose-housed sows, the staff at Overgård Gods has lowered the...

Svin

Online Kursus i Dansk svineproduktion - Jens...

88 views 3. februar 2021

Jens Otto Petersen og hans tidligere medarbejder Natalia Chepurna har været glad for den støtte...

Svin

SoLiv 2.0 - Stuegang og systematik gør det...

211 views 18. januar 2021

Stine Mikkelsen, griseproducent på Bornholm, har sammen med sin dyrlæge Claus Heisel opsat en...

Svin

Allan V Pedersen

194 views 11. januar 2021

Svin

Torben Farum

120 views 11. januar 2021

Svin

Karl Eric Pedersen

129 views 11. januar 2021

Svin

Søren Bak Andersen

117 views 11. januar 2021