Gris

Gris

PattegriseLIV - Farrowing pens for loose-housed...

219 views 12. februar 2021

After building farrowing pens for loose-housed sows, the staff at Overgård Gods has lowered the...

Gris

Online Kursus i Dansk svineproduktion - Jens...

250 views 3. februar 2021

Jens Otto Petersen og hans tidligere medarbejder Natalia Chepurna har været glad for den støtte...

Gris

SoLiv 2.0 - Stuegang og systematik gør det...

1.352 views 18. januar 2021

Stine Mikkelsen, griseproducent på Bornholm, har sammen med sin dyrlæge Claus Heisel opsat en...

Gris

Allan V Pedersen

336 views 11. januar 2021

Gris

Torben Farum

230 views 11. januar 2021

Gris

Karl Eric Pedersen

239 views 11. januar 2021

Gris

Søren Bak Andersen

589 views 11. januar 2021