Gris

Webinar: Bliv sommerklar i soholdet - Hæv overlevelsen i sommerperioden

6. oktober 2021 soliv

Varme og toksiner

Sommervarmen kan være en udfordring for højdrægtige og diegivende søerne. Der er behov for at stille skarpt på funktion af ventilationsanlæg og overbrusning.

Til webinaret vil chefforsker Gunnar Sørensen og chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen fra SEGES Svineproduktion vil give gode råd til, hvordan denne udfordring kan takles

Siloerne tømmes i maj og juni måned og er også forbundet med en sommeropgave. 

Men hvordan undgår du indhold af toksiner i foderet, som kan påvirke søernes ædelyst og resulterer i dårlig malkning? 

Det gør foderekspert Kim Koefoed fra VKST dig klogere på med gode råd til påfyldning og tømning af siloer.