Gris

SoLiv - Selektion af polte

26. juli 2021 soliv
Highlightsvideo fra So-seminar 2021, hvor oplægget handler om avl, opformering og selektion af polte.