Planter

Majs: Vi nørder optimal båndbredde ved placeret gylle

Placeret gylle giver et større udbytte i majsdyrkning, og samtidig kan vi med ny nedfældningsteknologi minimere både udledningen af klimagasser og udvaskning af nitrat.

I Tyskland er der erfaring for, at majs dyrket ved strip-till påvirkes mere af tørke. Det afprøver vi i år i fire marker på sandjord. I hver mark er der to forsøg ved siden af hinanden. Vi afprøver 4 forskellige nedfældertyper:

• Evers RB
• Vogelsang X-Till
• Samson Strip-till (Volmer Culex)
• En helt ny placeret nedfælder fra Harsø

I videoen kan du se, hvordan SEGES Innovation og vores samarbejdspartnere nørder med teknikken, og du kan høre mere om den optimale båndbredde ved de forskellige nedfældere.