Tagget med majs

Planter

Vanding af majs- eller græsmarken i varmt vejr?

589 views 22. juni 2023

Sommeren 2023 er varm og tør, og for dig som er planteavler eller kvægproducent med...

Planter

Undgå spredning af hanespore

8.363 views 25. april 2023

Ukrudtsplanten hanespore spreder sig fortsat til flere og flere arealer i Danmark. Den trives...

Planter

Mulighederne i at crimpe korn

189 views 2. december 2021

At crimpe korn giver mulighed for tidlig høst, og det kan give mulighed for at så efterafgrøder...

Planter

Ny teknologi til placering af gylle til majs

2.777 views 7. maj 2021

Placeret gylle til majs kan kompensere for startgødning, og derfor er der et stort potentiale i...

Planter

Placeret gylle til majs: Nu ser vi resultater

605 views 10. december 2020

Kan man få samme høje udbytte med placeret gylle, som ved traditionelt nedfældet gylle? Det...

Økologi

Radrensning i økomajs

413 views 16. juni 2020

Tag med til Lemvig, hvor vi møder økologisk konsulent Ingvard Kristensen. Vi skal blandt andet se...

Planter

Brug drone til at tælle planter i majsmarken

245 views 24. september 2019

Forsøgene viser, at det er er bedst at tælle planter, når majsen har 4-7 blade. Tællingen kan...

Planter

Kend udbyttet et par måneder inden høst

614 views 24. september 2019

Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater....

Planter

Optimér tørstofindholdet ved at time majshøsten

420 views 9. september 2019

Majsen skal i hus, og du skal naturligvis ramme det helt rigtige tørstofindhold. Det kan vores...

Planter

Sortsvalg i majs

434 views 1. marts 2019

I denne video fortæller vi, hvordan du på hjemmesiden www.sortsvalgmajs.dk kan få adgang til...

Planter

Svampe i majs

302 views 2. oktober 2015

Planter

Tag majsstubben alvorligt

281 views 28. januar 2015