Planter

Webinars

Positionsbestemt tildeling af kvælstof –...

186 views 18. november 2020

Positionsbestemt tildeling af kvælstof er nu teknisk muligt på mange bedrifter. Men hvordan gøres...

Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Foderkorn og...

228 views 12. november 2020

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan...

Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Proteingødskning til...

405 views 12. november 2020

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan...

Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Hvor meget kvælstof...

199 views 12. november 2020

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan...

Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Omfordeling af...

115 views 12. november 2020

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan...

Webinars

Den insektvenlige landmand

182 views 12. november 2020

Bier og andre insekter er ikke bare vigtige bestøvere – de er også med til at gøre vores natur...

Webinars

Hvordan opfyldes kravet om øget udnyttelse af...

250 views 11. november 2020

Kravene til udnyttelse af husdyrgødning hæves med 5 pct. enheder til foråret. Hør, hvordan...

Planter

Efterafgrøder: Kan satellitkontrol afløse...

107 views 10. november 2020

Se i denne video, hvordan SEGES, Landbrugsstyrelsen og udvalgte landmænd sammen undersøger, om...

Planter

Kan efterafgrødereglerne gøres smidigere?

168 views 10. november 2020

SEGES, Landbrugsstyrelsen og udvalgte danske landmænd undersøger, om satellitbaseret kontrol af...

Webinars

Styrk dyrkningssikkerheden ved sortsblandinger

219 views 4. november 2020

Webinaret vil præsentere dig for mulighederne for at købe og anvende sortsblandinger. Det vil...

Webinars

Sprøjteteknik og håndtering af kemi

294 views 4. november 2020

Webinaret præsenterer dig for nyere forsøg med sprøjteteknik og giver overblik over...

Webinars

Mark Online – for øvede

231 views 4. november 2020

Til dette gratis webinar bliver du endnu skarpere til Mark Online. Mark Online kan meget mere,...