Planter

Jagt på klima-optimering i hele gylle-værdikæden

Hvordan optimerer vi udnyttelsen af husdyrgødning samtidig med, at vi mindsker emissionerne fra gylletankene?

Det arbejder SEGES Innovation på sammen med vores samarbejdspartnere. Vi optimerer hele håndteringskæden fra gylletank via biogasanlæg og retur til landmanden marker. Optimering kan gøre en stor forskel i arbejdet med at nedbringe landbrugets klimaaftryk.

På siden 51 i vores katalog over klimavirkemidler kan du læse mere om potentialerne i afgasset gylle.