Planter

Explainer: Hvilke opgørelsesmetoder er bedst, når vi skal sikre globale reduktioner til gavn for klimaet?

Der findes flere forskellige metoder til at beregne klimabelastningen fra landbruget og landbrugets produkter.

Men så er spørgsmålet bare - hvordan kan man opgøre denne klimabelastningen, så vi sikrer de bedste vilkår for en faktisk reduktion til gavn for klimaet?

I denne video forklares det, hvordan en national opgørelse og en forbrugsopgørelse laves, og hvorfor vi har brug for at benytte begge metoder for at sikre reduktioner i både Danmarks udledninger og de udledninger som danskernes forbrug er skyld i.