Planter

Planter

Hvordan er jorden som vækstmedie?

232 views 30. november 2018

Tag et spadestik og kig på jorden. Her gemmer der sig mange informationer om jorden som...

Planter

Hvordan er jordens tekstur?

219 views 30. november 2018

Se, hvordan du finder ud af, hvilken jordtype der er tale om.

Planter

Hvor stor er regnormebestanden?

183 views 30. november 2018

Sennepspulver opløst i vand kan drive regnormene op, så de kan tælles.

Planter

Er jorden vandlidende i dybden?

159 views 30. november 2018

Med et hollænderbor kan der bores jordprøver op fra forskellige dybder. Farverne indikerer, om...

Planter

Hvordan er jordens struktur?

199 views 29. november 2018

Der findes 3 test som bruges til at vurdere jordens struktur og andre forhold. De hedder VESS,...

Planter

Plantekongres - Mød Axel Månsson, Axel Månsson A/S

137 views 28. november 2018

Hør hvordan Axel Månsson fra Axel Månsson A/S kom i gang med sin produktion af højværdiafgrøder -...

Planter

Økologisk landmand bygger to minivådområder

451 views 23. november 2018

Klaus Aage Bengtson ser de små rensningsanlæg som en stor fordel for hans muligheder for at drive...

Planter

Er der penge i præcisionsjordbrug?

553 views 15. november 2018

Deltagerne i Future Cropping er samlet til workshop på Lolland, hvor de er en smut ude af...

Planter

Gradueret tildeling af udsæd i CropManager

211 views 12. november 2018

Se denne demonstrationsvideo om, hvordan du selv kan lave gradueret tildelingskort for udsæd til...

Planter

Gradueret tildeling

295 views 6. november 2018

Planter

Få styr på agerrævehale

622 views 25. oktober 2018

Sædskifte og kulturtekniske tiltag er ganske effektive i kampen mod agerrævehale. Vi har besøgt...