Planter

Planter

Graduering og pletsprøjtning udført på samme tid

138 views 25. november 2020

Se videoen her af markdemonstration med anvendelse af hele to sprøjtelinjer og samtidig brug af...

Webinars

CropManager – kom godt i gang!

191 views 25. november 2020

Præcisionsjordbrug skal være let, overskueligt og brugervenligt. Det bliver det med CropManager!...

Webinars

Brug af satellitmålinger i efteråret til...

113 views 25. november 2020

Pilotprojektet om biomasse er i gang, og otte landmænd har i efteråret 2020 forsøgt at opfylde...

Planter

Lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling

155 views 23. november 2020

Lodsejere med jord i As Vig ved Juelsminde var mødt talstærkt op for at høre om multifunktionel...

Webinars

Landmandserfaringer med udtagning af lavbundsjord

137 views 18. november 2020

Udtagning af kulstofrige landbrugsjorde anses som et af de vigtigste virkemidler til at nå et...

Planter

FarmTime: Opret opgavetid

46 views 18. november 2020

Planter

FarmTime: Opret opgavetype

45 views 18. november 2020

Webinars

Positionsbestemt tildeling af kvælstof –...

154 views 18. november 2020

Positionsbestemt tildeling af kvælstof er nu teknisk muligt på mange bedrifter. Men hvordan gøres...

Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Foderkorn og...

201 views 12. november 2020

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan...

Planter

Gradueret kvælstof-quiz: Proteingødskning til...

388 views 12. november 2020

Vi besøgte fire studerende på Landbrugsskolen Sjælland til en snak om præcisionsjordbrug. Her kan...