Planter

Webinars

Sikkerhed blandt vores udenlandske medarbejdere...

33 views 26. november 2020

At lede udenlandske medarbejdere byder på nye udfordringer, når det drejer sig om sikkerhed. Hvad...

Webinars

Tips og tricks til at bruge LandbrugsInfo

42 views 26. november 2020

Webinar: Tips og tricks til at bruge LandbrugsInfo Se med på dette webinar, hvor vi giver en...

Planter

Graduering og pletsprøjtning udført på samme tid

103 views 25. november 2020

Se videoen her af markdemonstration med anvendelse af hele to sprøjtelinjer og samtidig brug af...

Webinars

CropManager – kom godt i gang!

97 views 25. november 2020

Præcisionsjordbrug skal være let, overskueligt og brugervenligt. Det bliver det med CropManager!...

Webinars

Brug af satellitmålinger i efteråret til...

76 views 25. november 2020

Pilotprojektet om biomasse er i gang, og otte landmænd har i efteråret 2020 forsøgt at opfylde...

Planter

Lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling

139 views 23. november 2020

Lodsejere med jord i As Vig ved Juelsminde var mødt talstærkt op for at høre om multifunktionel...

Webinars

Landmandserfaringer med udtagning af lavbundsjord

92 views 18. november 2020

Udtagning af kulstofrige landbrugsjorde anses som et af de vigtigste virkemidler til at nå et...

Planter

FarmTime: Opret opgavetid

20 views 18. november 2020

Planter

FarmTime: Opret opgavetype

18 views 18. november 2020

Webinars

Positionsbestemt tildeling af kvælstof –...

96 views 18. november 2020

Positionsbestemt tildeling af kvælstof er nu teknisk muligt på mange bedrifter. Men hvordan gøres...