Planter

Planter

Brug Registreringsnettet til få overblik over...

130 views 25. oktober 2021

For tiden er det et godt tidspunkt at undersøge, om du har bladlus i vintersæden. For bladlus kan...

Planter

Fosformangel: Vi vil kunne spotte marker tidligt

153 views 19. oktober 2021

I SEGES arbejder vi på at blive bedre til at identificere marker med fosformangel. Vi har en tese...

Planter

Droneteknologi giver nye muligheder for...

515 views 18. oktober 2021

Se i videoen her, hvordan SEGES og samarbejdspartnere anvender ny droneteknologi til at skabe...

Planter

Det højtflyvende præcisionsværktøj Thistle Tool...

542 views 15. oktober 2021

Mange vil gerne spotsprøjte efter ukrudt til gavn for økonomi og miljøet, men det er en svær...

Planter

Afgasset gylle: En vej til optimeret...

185 views 15. oktober 2021

Afgasset gylle: En vej til optimeret kvælstofudnyttelse Knap 25% af husdyrgødningen i...

Planter

Biokul - forsøgsarbejdet er i gang

535 views 6. oktober 2021

I Landsforsøgene udføres der forsøg med biokul (biochar). Der udspredes fra 2,5-20 t pr. ha, og...

Planter

Præcisionsjordbrug: "Jeg redigerer meget lidt i...

426 views 1. oktober 2021

Bjarke S. Nielsen er driftsleder på Poul Bech Svineproduktion. Han fortæller her, hvorfor de...

Planter

"Derfor gødsker jeg ud med CropManagers markkort"

328 views 1. oktober 2021

Mød Poul Østergaard, planteavler ved Odder, som her fortæller, hvorfor han anvender CropManager...