Planter

Planter

Det digitale landbrug har stort potentiale

893 views 30. august 2019

Torben Thomsen fra TH-Agro på Fyn har længe været blandt de landmænd, som har dyrket de digitale...

Planter

Høst guldkorn

229 views 23. august 2019

Mange mejetærskere er i dag udstyret med en udbyttemåler, som registrer variationen i udbyttet...

Planter

Henrik Jessen kombinerer naturpleje og...

379 views 23. august 2019

Henrik Jessen har naturpleje på ca. ha langs engarealerne ved Stilde og Holsted Å. Han elsker de...

Planter

Naturpleje blev ny driftsgren på Fuglsøgaard

260 views 23. august 2019

Landmand Rasmus Skau troede, at han udelukkende skulle leve af økologisk planteavl. Men gennem et...

Planter

Landmænd i Thyholm står bag kæmpe naturindsats

285 views 23. august 2019

Efter en gåtur i Hellerød Kær kan danske botanikere og andre naturelskere ikke få armene ned. Det...

Planter

Landmand Peter Hindbo giver 12 ha tilbage til...

530 views 23. august 2019

Landmand Peter Hindbo fra Lejrskov udtager 12 ha, som nu i evighed bliver til naturtypen...

Planter

Hvilke planter vil vokse i et overdrev? Peters...

352 views 23. august 2019

Vi besøger landmand Peter Hindbo, som ved Kolding udtager et 12 ha stort areal, som nu skal være...

Planter

Hvilke dyr vil trives i et overdrev - Peters...

389 views 23. august 2019

Ved Kolding besøger vi landmand Peter Hindbo, som i samarbejde med Den Danske Naturfond, Kolding...

Planter

Døde træer er guld i naturen

276 views 19. august 2019

I Danmark er vi gode til at rydde op. Også i læhegn og skove. Men udgåede træer og dødt ved er...

Planter

Forsikring mod lejesæd

223 views 12. juli 2019

SEGES, forsikringsselskabet TopDanmark og Miljøstyrelsen undersøger muligheden for, at danske...

Planter

3 nemme tiltag som booster naturen

1.894 views 5. juli 2019

Torben har fået mere tid og bedre samvittighed. - Han skal ikke længere fælde og slæbe udgåede...

Planter

NY TEKNOLOGI TÆLLER INSEKTERNE

260 views 4. juli 2019

Sensorer skal i fremtiden tælle skadedyrene, så du kan koncentrere dig om andre ting. SEGES...