Planter

Planter

Fosformangel: Vi vil kunne spotte marker tidligt

137 views 19. oktober 2021

I SEGES arbejder vi på at blive bedre til at identificere marker med fosformangel. Vi har en tese...

Planter

Droneteknologi giver nye muligheder for...

453 views 18. oktober 2021

Se i videoen her, hvordan SEGES og samarbejdspartnere anvender ny droneteknologi til at skabe...

Planter

Det højtflyvende præcisionsværktøj Thistle Tool...

502 views 15. oktober 2021

Mange vil gerne spotsprøjte efter ukrudt til gavn for økonomi og miljøet, men det er en svær...

Planter

Afgasset gylle: En vej til optimeret...

164 views 15. oktober 2021

Afgasset gylle: En vej til optimeret kvælstofudnyttelse Knap 25% af husdyrgødningen i...

Planter

Biokul - forsøgsarbejdet er i gang

512 views 6. oktober 2021

I Landsforsøgene udføres der forsøg med biokul (biochar). Der udspredes fra 2,5-20 t pr. ha, og...

Planter

Præcisionsjordbrug: "Jeg redigerer meget lidt i...

360 views 1. oktober 2021

Bjarke S. Nielsen er driftsleder på Poul Bech Svineproduktion. Han fortæller her, hvorfor de...

Planter

"Derfor gødsker jeg ud med CropManagers markkort"

297 views 1. oktober 2021

Mød Poul Østergaard, planteavler ved Odder, som her fortæller, hvorfor han anvender CropManager...

Kvæg

Webinar: Sådan får du værdi af digital...

251 views 23. september 2021

På bare 30 minutter kan du være flyveklar i digital udbyttemåling og lagerstyring – og begynde at...

Planter

Sådan fungerer klimakreditter i praksis

578 views 16. september 2021

Bliv klog på, hvordan klimakreditter fungerer i praksis, og hvilke trin der indgår i processen...

Planter

Timelaps Paludikultur ved Vejrumbro 2020

197 views 9. september 2021

Hvis lavbundsjorden sættes under vand, er det slut med at dyrke landbrugsafgrøder. Her kan i...

Planter

Graduering af udsæd: Sådan opnår du fordelene

420 views 2. september 2021

Du øger muligheden for et højere udbytte og mere ensartede marker, hvis du graduerer din udsæd....