Planter

Planter

Er der penge i præcisionsjordbrug?

628 views 15. november 2018

Deltagerne i Future Cropping er samlet til workshop på Lolland, hvor de er en smut ude af...

Planter

Gradueret tildeling af udsæd i CropManager

309 views 12. november 2018

Se denne demonstrationsvideo om, hvordan du selv kan lave gradueret tildelingskort for udsæd til...

Planter

Gradueret tildeling

339 views 6. november 2018

Planter

Få styr på agerrævehale

834 views 25. oktober 2018

Sædskifte og kulturtekniske tiltag er ganske effektive i kampen mod agerrævehale. Vi har besøgt...

Planter

Find naturværdier med app'en Beskyttet natur

376 views 18. oktober 2018

Med app’en Beskyttet natur kan du får oplysninger om naturværdien af dine arealer og få en liste...

Planter

Carsten Søborgs erfaringer med minivådområder

866 views 1. oktober 2018

Overvejer du at etablere et minivådområde, så hør lige, hvilke erfaringer en af pionererne på...

Planter

Dræning på Løvenholt Gods

2.643 views 25. september 2018

Driftsleder Søren Blumensaadt tænkte, at en ny hovedledning med en større rørdimension kunne løse...

Planter

Græs som proteinfoder til grise og fjærkræ

351 views 13. september 2018

Gennem bioraffinering kan man fra kløvergræs udtrække et proteinfoder, som kan bruges til grise...

Planter

Hvordan bor rødderne?

1.026 views 12. september 2018

Under drænarbejdet er der ofte en enestående chance for at kigge ned i jordlagene. Jordens farve...

Planter

Mål udbytter og benchmark dig mod andre

300 views 7. august 2018

Jens Knudsen fra Lem måler omhyggeligt udbytter i alle marker. På CropManager sammenligner han...

Planter

Hvad gør vi med efterafgrøderne i år?

304 views 31. juli 2018

Efterafgrøderne skal snart sås. Der ligger kvælstof i jorden, som skal samles op, men indtil...