Planter

Båndsprøjtning i frøavlsforsøg 2023

30. november 2023 frøavl
Der er i 2023 gennemført forsøg med afskærmet sprøjtning med et forsøg i engrapgræs, to i strandsvingel og et i rødsvingel. En afskærmet behandling mellem rækkerne giver mulighed for at anvende midler og doseringer, som frøgræsset normalt ikke kan tåle, samtidig nedsættes det behandlede areal. Metoden kan bidrage til græsukrudtsbekæmpelse med resistensbrydende midler. To af fire forsøg er desværre blevet kasseret, og dermed er det alene forsøget i rødsvingel og det ene forsøg i strandsvingel, der er gennemført i samarbejde med DLF, som giver brugbare resultater. Det kan du læse om i Landsforsøgene 2023, som kommer i december 2023.