Planter

Vandlidende marker: Ny teknologi kan blive en game changer

Med stigende nedbørsmængder og mere vandmættede marker er det i høj grad vigtigt, at landmand og myndigheder samarbejder om at følge vandløbsregulativerne for at sikre afvandingen.Viden om vandløbsprofiler er en vigtigt grundlag for dette samarbejde. En ny teknologi – green lidar mapping – kan være med til at skabe større viden om danske åer og vandløb. Teknologien skanner vandløbets profil fra luften med en såkaldt gyrokopter. Se her mere om den ny teknologi, hvor vi besøger Airborne Lidar Mapping, som overflyver vandløb samt Niras, som efterbehandler data og billeder: