Webinars

Klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder

8. december 2023

Deltag i webinaret den 8. december 2023 kl. 10.00, hvor du får dugfriske resultater fra Promilleprojektet ’Klima-indsats på kulstofrige landbrugsjorder’. Bliv klogere på den reelle klimaeffekt og, hvilken påvirkning det har på biodiversiteten, økonomi mm.

Projektet har fokus på en tidlig lodsejerinvolvering via landboforeninger, miljø-og landbrugskonsulenter og i tæt samarbejde med Viborg kommune og Naturstyrelsen. 

Vi bringer på dette webinar nogle foreløbige resultater fra projektområderne: Skals Å ved Viborg på 650 hektar og Ulkær mose ved Ikast på ca. 1.000 hektar. Derudover, kan du også få indsigt i de nyeste erfaringer med biomassehøst fra Life IP Natureman og Høsttek ved Naturstyrelsen.

Lodsejermøderne har taget udgangspunkt i dele af Living Labs metoden, hvor forskellige interessenter bringes sammen for at diskuterer klimaudfordringerne i fællesskab. Resultatet er på nuværende tidspunkt forundersø-gelse på 1.650 hektar. 

 I de kommende år satser EU på at etablere 100 levende laboratorier – Living Labs og fyrtårne rundt i hele Europa inden 2030. 

På webinaret kommer vi rundt om følgende emner:

 • Projekt klimaindsats på kulstofrige landbrugsjorder - hvad der er opnået indtil nu i projektet?
  Ved specialkonsulent Frank Bondgaard. Planter & Miljø SEGES Innovation
 • Klimaeffekt ved udtagning af kulstofrig landbrugsjord og sammenligning med andre klimavirkemidler
  Ved Specialkonsulent Benita Hyldgaard. Planter & Miljø SEGES Innovation
 • Økonomi på forskellige bedriftstyper
  Ved Landskonsulent Michael Højholdt, Virksomhedsøkonomi, SEGES Innovation
 • Hvordan fremmes biodiversiteten på kulstofrig landbrugsjord?
  Ved Rikke Rørby Graversen specialkonsulent. Natur. Planter & Miljø SEGES Innovation
 • Høst af biomasse på kulstofrige landbrugsjorder – praktiske erfaringer fra Life IP Natureman og Høsttek
  Ved skovfoged Ole Hyttel, Naturstyrelsen 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.