Planter

Planter

Det kan designergylle gøre for landmanden og...

117 views 14. december 2020

Niels Gylsen, teamleder for plante og miljø hos Vestjysk, fortæller her, hvordan Vestjysk, SEGES...

Planter

Designergylle: Vi ser helt nye muligheder

121 views 14. december 2020

- for landmanden er der den fordel, at han kan mindske sit indkøb af handelsgødning med optimeret...

Webinars

Hvordan forbedres håndteringen af afgasset gylle?

225 views 10. december 2020

I dag afgasses 20 % af husdyrgødningen. Det giver en potentielt bedre udnyttelse af...

Planter

Hvad betyder efterafgrøder for jordens sundhed

250 views 10. december 2020

Hvad kan efterafgrøder gøre for jordens sundhed? Det undersøges vi på SEGES, hvor vi med udvalgte...

Planter

Etablering af efterafgrøder før høst: Det skal...

259 views 10. december 2020

Her fortæller Henning Sjørslev, SEGES, hvilke muligheder du har for en god etablering af...

Planter

Placeret gylle til majs: Nu ser vi resultater

129 views 10. december 2020

Kan man få samme høje udbytte med placeret gylle, som ved traditionelt nedfældet gylle? Det...

Webinars

Kvælstofstrategier i vårbyg, vinterhvede,...

312 views 9. december 2020

I de senere år er der gennemført en lang række forsøg, som belyser de optimale kvælstofstrategier...

Planter

Planteavler: Sådan arbejder jeg med jordens...

510 views 8. december 2020

Mød Anne Arentoft Kristensen, planteavler på Kysinggaard, som her fortæller, hvordan hun arbejder...

Planter

Gert Pedersens matriceminivådområde

79 views 8. december 2020

Gert har valgt at bygge et matrice-minivådområde. Anlægget fylder kun 0,16 ha og renser...

Planter

Stor forskel på efterafgrøder

216 views 8. december 2020

Der er stor forskel på efterafgrøder. På udseende, vækstperiode og pris. Se eksempelvis her, når...

Planter

Hvorfor er vi på jagt efter nye efterafgrøder?

152 views 8. december 2020

Mød Hans Henrik fra FRDK, som fortæller, hvorfor foreningen i samarbejde med SEGES, jagter nye...

Planter

Planter i Fokus 2021

68 views 8. december 2020