Planter

Planter

IPM score i SortInfo

190 views 27. januar 2021

Denne video viser dig, hvordan du finder IPM score i SortInfo

Planter

Få styr på agerrævehale

1.320 views 25. oktober 2018

Sædskifte og kulturtekniske tiltag er ganske effektive i kampen mod agerrævehale. Vi har besøgt...

Planter

Radrensning af kartofler

3.225 views 19. juni 2018

Planter

Bekæmpelse af italiensk rajgræs

451 views 17. oktober 2017

Hvad har størst effekt på italiensk rajgræs? Er der pløjning, såtid, kemi eller vårsæd i...

Planter

Hold øje med rapsjordlopper

337 views 28. august 2017

Planter

Lys bladplet i vinterraps

293 views 22. marts 2017

Se, hvordan du kender svampesygdommen i de tidlige stadier.

Planter

Skimmelstyring i kartofler

249 views 30. maj 2016

Jørn Willumsen bruger beslutningsstøtteværktøjet Skimmelstyring, når han fastlægger sine...

Planter

Ned med afdriften - konventionel marksprøjte

347 views 18. september 2015

Se hvordan du mindsker afdriften ved sprøjtning.