Webinar

Biogas Danmark Konference 2020

On-demand

Siden 1992 har det været en tradition, at hele biogasbranchen samles til videndeling og fagligt og socialt netværk i starten af december på det årlige Økonomiseminar. Desværre er det grundet corona-pandemien ikke muligt at mødes fysisk i år, men det skal ikke forhindre en virtuel videndeling i branchen ved et webinar den 9. december.

Det nye mødeformat er samtidig anledningen til at brande det årlige biogastopmøde på en ny måde - med et nyt navn - Biogas Danmark Konferencen. Men stadig med det overordnede formål gennem udvalgte indlæg at bringe ny viden og erkendelse ud til alle aktører i hele kæden fra biogasanlæg til rådgivere og teknologileverandører m.v.

Webinarer egner sig imidlertid ikke til heldagsmøder. Derfor er programmet skåret ned til et formiddag.

 

9.30 - 9.35 - Velkomst
v/ Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark

9.35 - 10.00 - Aktuelle faglige og politiske emner
v/Frank Rosager og Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark

10.00 - 10.20 - Hvor meget kan vi skære af omkostningerne ved produktion af opgraderet biogas?
v/ Thomas Hernø, DGC

10.20 - 10.40 - Hyppig udslusning af gylle - effekt på klima og økonomi
v/Karl Jørgen Nielsen, Planenergi

10.40 - 11.00 - Ny viden om forbehandling af halm og andre biomasser
v/ Henrik B. Møller, Aarhus Universitet

11.00 - 11.20 - Status for Energistyrelsens projekt til minimering af metantab
v/ Jørgen Hinge, TI

11.20 - 11.40 - Effekt af placering af afgasset biomasse i majs - foreløbige resultater fra landsforsøgene
v/ Martin Mikkelsen, SEGES

11.40 - 12.00 - Problemer og løsninger med ilt i transmissionsnettet
v/ Jesper Bruun Munkegaard Hvid, Energinet

12.00 - Tak for i dag
v/Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark

Tilmelding er gratis.