Webinar

Få succes med præcisionsjordbrug – forstå reglerne og høst gevinsten.

On-demand

I webinaret har landskonsulenterne Kristian Furdal Nielsen og Torkild Birkmose fokus på, hvordan du som landmand lever op til reglerne i ordningen ”Præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder”. 

De ridser regelsættet op, så du kan afgøre om ordningen er for dig. Samtidigt giver de input til, hvordan du får succes med ordningen og høster større gevinster end ved et reduceret efterafgrødekrav; Udbytterne skal øges og alle de andre gevinster ved korrekt omfordeling af kvælstof skal opnås. Dermed vinder miljøet og landmandens pengepung. 

Endeligt viser de hvordan tildelingskort og datahåndtering klares nemt og sikkert i CropManager.

 

PROGRAM

Velkomst

Sådan er reglerne
v/Kristian Furdal, landskonsulent, SEGES

Robinhood-princippet
v/Torkild Birkmose, landskonsulent, SEGES

Omfordeling af kvælstof til raps
v/Torkild Birkmose, landskonsulent, SEGES

Sådan findes det rigtige satellitbillede og omfordeling i korn
v/Kristian Furdal, landskonsulent, SEGES

Sådan laves et tildelingskort i CropManager og sådan håndteres data i CropManager – IT
v/Kristian Furdal, landskonsulent og Torkild Birkmose, landskonsulent, SEGES

 

DATO OG TID
Fredag den 9. april 2021 kl. 8.30-10.00

 

TILMELDING
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig for at få tilsendt et link til deltagelse.

 

Kristian Furdal Nielsen

Landskonsulent, Plante- & MiljøInnovation

Torkild Birkmose

Landskonsulent, Gødskning, Plante- & MiljøInnovation