Webinar

Grøngødning i et grøntsagssædskifte

On-demand

Dette webinar afholdes af Innovationscenter for Økologisk Landbrug og er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Webinaret giver inspiration til nye dyrkningssystemer med grøngødning, der forbedrer kulstofbindingen i den økologiske grøntsagsproduktion.

Grøntsagskulturer efterlader i sig selv meget lidt kulstof i jorden, og derfor vil et sædskifte med grøntsager ofte tære hårdt på kulstofindholdet i jorden. Skal kulstofindholdet i jorden vedligeholdes og i bedste fald øges, er det vigtigt at have fokus på at dyrke efterafgrøder. Efterafgrøder kan etableres på flere forskellige måder i marken, men der kan lidt mere utraditionelt også udnyttes områder i marken, som normalt står uden bevoksning i vækstsæsonen - herunder forageren, kørespor, vandingsspor og for visse kulturer som undersået mellem rækkerne.

Oplægsholdere:

  • Richard de Visser: Erfaringer med grøngødning og efterafgrøder i et grøntsagssædskifte, som kan øge kulstofbindingen i systemet. 
  • Mads Juul: Hvordan påvirker de nye strategier med grøngødning økonomien, og hvor meget kulstof kan de bidrage med. 
  • Martin Koller (På engelsk) Green manuring in organic vegetable production.

 

Richard de Visser

Kosulent, HortiAdvice

Mads Juul

Konsulent, ØkologiRådgivning Danmark

Martin Koller

Konsulent i Schweiz , tidligere ansat ved FiBL