Webinar

Vandreservoirs til markvanding og kvælstoffjernelse

On-demand

Har du overvejet at etablere et vandreservoir til at markvande i tilfælde af tørke? Deltag i gratis webinar tirsdag den 7. november. Du bliver klogere på, hvordan vandreservoirs er en mulig klimatilpasningsløsning, og samtidig et meget effektivt tiltag til at reducere udlednin-gen af kvælstof til vandmiljøet.

 

Vandreservoirs til klimatilpasning og som kvælstofvirkemiddel

Som følge af stigende temperaturer ser vi flere klimaforandringer. Én af dem er en tendens til mere forårstørke og i det hele taget længere tørkeperioder. Det så vi meget tydeligt i foråret 2023, hvor vårafgrøderne pga. den alvorlige tørke udviklede sig dårligt i mange tilfælde. Det medførte store udbyttetab både på sandjord og lerjord. 

Hvis hyppigere forårstørke er et problem vi skal lære at leve med, så har vi brug for nye klimatil-pasningsløsninger – vandreservoirs kan være én af dem.

Samtidig står vi med en stor udfordring med at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Markvanding med drænvand fra et vandreservoir er et meget effektivt virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof. Det kan mindske behovet for andre kvælstofindsatser, herunder braklæg-ning.

 

Én løsning til to udfordringer

Det er hele humlen bag webinaret den 7. november. Søren Kolind Hvid, landskonsulent ved SE-GES Innovation og Gunnar Schmidt, energi og teknikrådgiver ved Byggeri & Teknik, vil tage dig igennem emnet og give dig svar på følgende:  

 

På webinaret får du svar på:

  •  Hvor stort skal reservoiret være?
  • Hvad er vandingsbehovet og merudbyttet for at vande?
  • Hvor stor vandingskapacitet skal man have og hvad koster det?
  • Hvor meget kvælstof kan fjernes med et vandreservoir?
  • Hvad er klimaeffekten af et vandreservoir
  • Hvordan ser den samlede økonomi i vandreservoirs ud?

Webinaret er til både landmænd og konsulenter. 

 

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i slutningen af webinaret. 

 

Ønsker du at modtage yderlig målrette information om emnet efterfølgende, så husk at sætte flue-ben i ”ja tak, jeg vil gerne modtage information” når du tilmelder dig. 

Søren Kolind Hvid

Landskonsulent, Gødskning, SEGES Innovation

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Byggeri og Teknik I/S

Irene Wiborg

Miljøchef, Souschef, SEGES Innovation