Planter

Grødeskæring efter Aalborgmetoden

27. september 2016 klima, miljø, miljø-og-klima
Grødeskærer Lars Sloth fortæller om Ålborgmetoden, som bygger på princippet hårdt, hyppigt og smalt. Metoden praktiseres i flere nordjyske kommuner.
Læs mere på LandbrugsInfo: https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Vandplaner/Braemmer-og-randzoner/Sider/Groedeskaering_som_forbedrer_baade_afvanding_og_miljoe_pl_16_2926_3733.aspx
og se videoen: https://www.youtube.com/watch?v=D5Vjl120_1w
Tak til Sloths Naturpleje http://www.sloths-naturpleje.dk/