Planter

På vej mod præcisionsjordbrug

Landmand Rasmus Eriksen vil gerne have bedre tekniske muligheder for at drive præcisionsjordbrug..