Planter

Tilskud til plejegræs: Søg dispensation

2. februar 2016 græs, natur, naturpleje
Denne video giver dig gode råd til at overholde kravene i de 5-årige tilskudsordning ”Pleje af græs- og naturarealer”. I videoen nævnes det, at plejekravet gælder for hver 100 m2, men fra 2019 må der gerne være områder på op til 500 m2, der ikke plejes på maks. 10 pct. af arealet.
Denne film fortæller landmanden, hvad der blandt andet kan søges dispensation til på tilskudsordningen. Overtrædelser kan i en del tilfælde undgås ved at der søges en dispensation. Filmen er lavet i et samarbejde mellem SEGES og NaturErhvervstyrelsen.