Gris

Grisene må ikke fodres

Har du grise på friland skal du sikre, at dine grise ikke bliver fodret af uvedkommende. Derfor er der regler for opsætning af skilte med ”Fodring forbudt” omkring frilandsbesætninger.