Planter

Er der penge i præcisionsjordbrug?

Deltagerne i Future Cropping er samlet til workshop på Lolland, hvor de er en smut ude af mødelokalerne og kigge nærmere på præcisionsjordbrug i roemarken. Future Cropping udvikler præcisionsjordbruget i Dan-mark, og resultaterne peger i retning mere af præcision, mindre ressourceforbrug og et bedre miljø.
Men er det økonomi i det. Bidrager de nye teknologier egentlig til landmandens bundlinie.

Vi spørger nogle at de landmænd, som deltager i Future Cropping.