Planter

Ramt af efterafgrødekravet

Torben Thomsen får et stort efterafgrødekrav de kommende år som følge af den målrettede regulering. Hør, hvordan han tænker at takle det.
Målrettet regulering kan virke både voldsom og uoverskuelig, men ved at mikse flere tiltag vil de fleste landmænd ikke blive ramt økonomisk, da der ydes kompensation. Læs mere. www.kvælstofindsats.dk