Planter

Fra gamle drænkort til digital kort på en app

16. april 2019 dræning, dyrkning
Morten Linnemann Madsen fra LandboThy hjælper landmændene med at digitalisere drænene ud fra gamle drænkort.