Planter

HVOR I MARKEN ER KVÆLSTOFRESPONSEN STØRST ?

Meget af det arbejde, vi laver i SEGES, fokusere direkte på at optimere udbyttet i marken generelt.

I den forbindelse er det også vigtigt at vide, hvordan afgrøden forskellige steder i marken responderer forskelligt på kvælstoftilførslen.

Derfor har anlagt nogle store forsøgsparceller, hvor marken er meget varieret. 

Her måler vi tre gange i vækstsæsonen på responsen forskellige steder i marken og sammenligner bagefter resultaterne med bl.a. jordbundstypen og afgrødens tæthed (biomassen).

Målet er at blive så meget klogere, at vi måske kan optimere på de algoritmer, som eksempelvis det digitale værktøj til positionsbestemt landbrug www.cropmanager.dk er baseret på.

Her i filmen  kan du se, hvordan vi gør.