Planter

AP 9 Differentieret kvælstofregulering og drænfilterteknologi

Bo Vangsø Iversen fortæller om vigtige resultater i arbejdspakke 9.
Læs mere om Partnerskabet Future Cropping på www.futurecropping.dk