Planter

Arbejdspakke 2 - Effektvurdering

Merete Styczen fortæller om vigtige resultater i arbejdspakke 2.
Læs mere om Partnerskabet Future Cropping på www.futurecropping.dk