Planter

AP 8 Intelligent høst

Claus Aage Grøn fortæller om vigtige resultater i arbejdspakke 8.
Læs mere om Partnerskabet Future Cropping på www.futurecropping.dk