Planter

AP 7 - Afgrødemonitering og plantebeskyttelse

Jesper Rasmussen fortæller om vigtige resultater i arbejdspakke  7.
Læs mere om Partnerskabet Future Cropping på www.futurecropping.dk