Planter

AP 5 - Intelligent og bæredygtig gødskning

René Gislum fortæller om vigtige resultater i arbejdspakke 5.
Læs mere om Partnerskabet Future Cropping på www.futurecropping.dk