Planter

AP 4 Intelligent jordbearbejdning og afgrødeetablering

Ole Green fortæller om vigtige resultater i arbejdspakke 4.
Læs mere om Partnerskabet Future Cropping på www.futurecropping.dk