Planter

Stor udvaskning fra huller i marken

Er der pletter i marken, hvor afgrøden er meget dårligt etableret og der gødes, kan det bidrage meget til  udvaskningen.  Fra en enkelt plet på 10 gange 10 meter kan der udvaskes 2 kg kvælstof.