Planter

Arbejdspakke 1 i Future Cropping - dataplatformen

Thomas Toftegaard, Aarhus Universitet fortæller om vigtige resultater i arbejdspakke 1.
Læs mere om Partnerskabet Future Cropping på www.futurecropping.dk