Planter

På vej mod gode løsninger for Ringkøbing Fjord

27. juni 2019 miljø-og-klima
SEGES har tidligere gået i ”dybden” med miljøtilstanden for specifikke fjorde. Den 19. juni præsenterede SEGES ca. 30 års vandmiljødata og udviklingstendenser for Ringkøbing Fjord; data som ikke har været offentligt tilgængelig i en lang periode. Desuden var der oplæg om vandplanter, fugle, fisk og virkemidler i oplandet.

Formålet med mødet var at demonstrere behovet for en mere lokal baseret vandområdeplan, hvor man i højere grad bruger lokal viden og input til at finde mere egnede lokale løsninger.

På mødet deltog 65 inviteret landmænd, politikere, private lodsejere, fiskere, jagtinteresserede, DN og andre med interesse for miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord.