Planter

Høst guldkorn

23. august 2019 det-digitale-jordbrug
Mange mejetærskere er i dag udstyret med en udbyttemåler, som registrer variationen i udbyttet henover marken. Disse data er guld værd.

Udbytteregistreringer kan bruges til at optimere input af gødskning og planteværn henover marken samt på markniveau.

Hør konsulent Mette Langgaard, SEGES fortælle, hvor stor betydning det forventede udbytte spiller for kvælstofbehovet på din mark. Hør, hvor meget en fejlvurdering på 1 tons pr. ha betyder i kg kvælstof pr. ha.

Indenfor det næste år vil omkring halvdelen af de udbyttedata som mejetærskeren producerer gå direkte op i skyen (dataplatformen), og i 2020 vil det være muligt for dig at se dine udbyttekort i CropManager.

Arbejdet med at digitalisere udbyttekort fra mejetærskeren er forsat under udvikling.