Planter

Sådan mindsker du lattergas-udledningen fra marken

5. september 2019 dyrkning, miljø-og-klima
Lattergas er en stærk drivhusgas, som udgør næsten 50% af markbrugets drivhusgas-emissioner. Men hvordan dannes gassen, og hvad kan du som landmand gøre for at frigive mindre af den til atmosfæren?