Gris

Nedsæt behovet for tildeling af mineralsk fosfor

19. september 2019 foder
SEGES Svineproduktion har netop gennemført en afprøvning med slagtesvin, hvor det er vist, at man ved at tilsætte høj dosis af fytase kan nedsætte tildelingen af mineralsk fosfor. Og resultaterne er lovende.