Planter

Hvordan påvirker kvælstoftilførslen udvaskningen?

8. oktober 2019 dyrkning, kvælstof, miljø-og-klima
Hvordan påvirker kvælstoftilførslen udvaskningen?

At kende kvælstofudvaskningens sammenhæng til kvælstoftilførslen er vigtig for både lovgivere og landmænd.

Desværre er mangler der et opdateret datagrundlag, hvor vi får afdækket hvordan jordtype, afgrøde og vejrforhold påvirker sammenhængen mellem kvælstoftilførsel og kvælstofudvaskning.

Derfor gennemfører SEGES forsøg, hvor vi undersøger denne sammenhæng på forskellige jordtyper, og i denne video kan du høre, om de nyeste resultater.