Planter

CropManager - hvad kan du bruge det til?

Hør eksperter fra SEGEs fortælle, hvordan du kan bruge dataplatformen CropManager.
Med CropManager kan landmanden analysere sin bedrift. Fx se jordbundstal, lave tildelingskort for kvælstof, se risikoen for Septoria og vurdere risikoen for lejesæd.

Arrangementet var et tilløbsstykke. Deltageren fik introduktion til alt det nyeste fx dataflow, test af maskiner og præcisionsudstyr, udarbejdelse af tildelingskort, transport af næringsstoffer i rodzonen, redoxproben og minivådområder.

Dagen var arrangeret i regi af Partnerskabet Future Cropping.