Planter

Bælgplanter i efterafgrødeblandinger

11. oktober 2019 dyrkning
Efterafgrødeblandinger med bælgplanter opsamler effektivt kvælstof – ikke bare fra luften, men også fra jorden. Det viser resultaterne fra vores forsøg om eftervirkninger fra 5 forskellige efterafgrødeblandinger – med og uden bælgplanter.